CE Belgesi Ne İşe Yarar

CE İşareti

CE İşareti Avrupa birliği ülkeleri içinde satılacak bir malın Avrupa Birliği Yönetmelikleri kapsamından en az birine ya da bir kaçına girmesi durumunda CE Sertifikası almış olması ve bu markayı üzerinde taşıyor olması gerekmektedir.CE Belgesi taşımayan bir ürün Avrupa Birliği Direktifleri arasında yer alan bir ticari emtia ise kesinlikle AB ülkeleri içinde satılamaz. CE Fransızca “Conformité Européene” kelimelerinin baş harflerinden müteşekkildir. Anlamı Avrupa’ya Uygunluk demektir. CE Markası AB direktiflerinde yer alan bir ürünün üzerinde, ambalajlarının yada malın üzerinde her türlü kullanım kılavuzu, doküman vs. üzerinde bulunması yasal gerekliliktir.
Avrupa Birliği ülkelerinde CE belgesi almış bir ürün insanlarca kalite belgeli ürün olarak algılanır. Ce işaretini taşıyan ürünler insan sağlığı açısından denetime tabii tutulmuş ve çevre ve doğal ortam açısından tehlike taşımayan güvenilir ticari emtia demektir. CE Sertifikası aynı zamanda ilgili olduğu standartlara ve direktiflere de uygunluğu sağlamayı da gerektirir. Bu da bir nevi Ce Belgesi almış bir malın bir çok standarda uygun olması demek anlamına gelir ki buda “kaliteli mamül” anlamına gelir. Bu sadece Avrupa Birliği ülkeleri için değil aynı zamanda AB direktiflerinden en az birine veya bir bir çoğuna giren ürünlerin AB ülkelerine satışını yapmak içinde zorunludur. Yani ülkemizden bu direktifler arasında yer alan bir ürünün AB ülkelerinden birine ihracatı için CE Sertifikası almış olması gerekmektedir. Bu yasal bir zorunluluktur
Kısaca anlatmak gerekirse CE Sertifikası bir ürünün Avrupa birliği ülkelerindeki pasaportu gibidir. CE İşareti taşımayan bir ürün bu ülkeler tarafından kalitesiz bir mamül olarak tanımlanır ve ülke içine sokulamaz, herhangi bir Pazar oluşturulamaz. CE Sertifikası olmayan üzerinde CE belgesi taşımayan ürünler emniyetsiz tehlikeli mamül sınıfına girer.
Ülkemiz açısından da CE İşareti önemlidir. Çünkü AB uyum yasaları çerçevesinde imzalanan Gümrük Birliği anlaşması uyarınca tarım ürünleri dışında ürünler serbest Pazar ürünleri arasında yerini almıştır. Bundan dolayı ülkemiz AB ülkelerine ihracat yapmak isteyen diğer Avrupa Birliği olmayan ülkeler arasında farklı bir yer edinmiştir. Bu farklılık ile ülkemiz Avrupa Birliği ülkeleri ile mal üretimi ve Pazar arama konusunda rekabete girmiş, AB yönetmeliklerini benimsemiş ve bir çok üretim standardında yine AB ülkelerinin uyguladığı standartları örnek almıştır. Bu aşamada ülkemizde de 23 farklı ürün grubunda CE belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Yani Türkiye pazarında da belli ürün gruplarında Ce işareti taşımayan ürünler kalitesiz ürünler olarak tanımlanır ve pazara giremez.

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

CE Belgesi Avrupa Birliği ülkeleri ve Ülkemiz tarafından onaylanan kuruluşlar tarafından verilebilir. CE belgesi ile ürünlere iliştirilen CE işareti ile üretici AT Uygunluk Deklarasyonunda belirtilen yönetmelik ve standartlara ürünün uygun olduğunu açıkça belirtmiş olur. Bu da Avrupa pazarında İmalatçının ürününü kolayca satmasına olanak sağlar. Çünkü CE belgesi olmayan [mallar Avrupa Serbest Piyasasında satılamaz.

CE belgesi nasıl alınır ? CE Belgesi nereden alınır ?

Her mal çeşidi farklı olmak koşuluyla CE markası taşımak için CE Belgesi almak isteyen ürün üreticisi belirli deney, muayene , Fabrika Üretim Kontrol Sistemi, CE Teknik dosya, CE Belgelendirme çalışmalarını içeren bir dizi değerlendirmeden geçirilir. ürün piyasaya sürülmeden önce yapılan bu testler Avrupa yasalarına uygun ise onaylı kuruluşlara başvurularak belgelendirme yapılması istenir. Kuruluşlar tarafından görevlendirilen görevliler tüm deneyleri yerinde inceler ve ürünün CE işareti taşımaya uygun olup olmayacağına karar verir. Eğer ürün CE işareti taşımaya uygun ise CE belgesi kuruluş tarafından verilerek ürünün seri üretiminde CE Markalaması yapılır. Tüm bunlar,Bu işlemler için bir danışmanlık firmasına başvurulması zaman, verimlilik, maliyetin en aza indirgenmesi için tam anlamıyla gerekli bir seçim olmaktadır.
CE Belgesi almış olmak malın kalitesi ile alakalı değil, ürünün kullanıcı ve çevreye olan etkisinin minimum, güvenlik açısından ise maksimum seviyede olduğunun belirtilmesidir. İmalatçı tamamen sorumluluğu üstlenir. Aksi bir durumda CE Belgesi ile dağıtılan ürün toplatılabilir ve hukuki işlemler uygulanabilir. Bu yüzden CE işareti taşıyan yada CE Belgesi olan ürünlerin son derece özenle yönetmelik ve standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak piyasaya sunulması gereklidir.
CE Güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir.
Daha fazla bilgiyi ve CE Belgesi için yapılacak her şeyi www.macroteknik.com adresinde bulabilirsiniz.

Samsun Sohbet ücretsiz sohbet bilecik sohbet bahis forum bahis forum
seo firmalari